Aktywizują się zawodowo

Aktywizują się zawodowo

Pracownia aktywizacji zawodowej prowadzona jest przez pana Andrzeja Maciejewskiego. Celem pracowni jest zdobycie przez jej uczestników nowych umiejętności i kompetencji, które pozwolą w przyszłości na aktywność zawodową na otwartym rynku pracy. Punktem wyjścia do działań w pracowni jest rozpoznanie indywidualnych możliwości i preferencji każdego z uczestników.

Osoby niepełnosprawne wykonują prace porządkowe związane z siedzibą Warsztatów oraz Domem Uzdrowienie Chorych i należącymi do niego terenami zielonymi. Pracownia współdziała z pozostałymi pracowniami wykonując proste pomoce dydaktyczne, usuwając drobne usterki. Planowana jest współpraca z firmami otwartymi na zaangażowanie osób niepełnosprawnych do prostych prac manualnych.

Jedną z pierwszych obserwacji uczestników Pracowni Aktywizacji Zawodowej było powstawanie nowej drogi dojazdowej do Warsztatów Terapii Zajęciowej i sąsiadującego z nim Przedszkola Integracyjnego. Chłopcy i dziewczęta w ramach zajęć w tej pracowni będą także pomagać w utrzymaniu czystości koni używanych do hipoterapii.