Aktywizacji Zawodowej

Aktywizacji Zawodowej


Celem Pracowni Aktywizacji Zawodowej jest przygotowanie podopiecznych Warsztatów „Przystań” do aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy. Podstawą takiego przygotowania będzie rozpoznanie mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji każdego z uczestników do wykonywania konkretnych zawodów.

Zajęcia będą służyły rozwinięciu posiadanych umiejętności i zdobyciu nowych poprzez systematyczną pracę. Uczestnicy będą wyrabiać pozytywne nawyki dbania o miejsce pracy, utrzymania czystości, zachowywania obowiązujących norm bezpieczeństwa, a także postaw odpowiedzialności, systematyczności i wytrwałości jako cech sprzyjających zdobyciu i utrzymaniu pracy.

Zajęcia w ramach pracowni będą odbywać się zarówno w siedzibie Warsztatów jak na terenach należących do Domu Uzdrowienie Chorych. W przyszłości podopieczni będą także odbywać praktyki oraz staże w zakładach pracy.

 

Zajęcia prowadzi:
instruktor zawodu


Zdjęcia Pracowni