Pracownie

Nasze Pracownie:

KOMPUTEROWO-POLIGRAFICZNA

Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej KRZYSZTOF MAŁEK

Działalność pracowni komputerowo – poligraficznej ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje komputer…

EDUKACJI I TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
DAGMARA GRANIS

Nadrzędnym celem realizowanym w ramach pracowni Edukacji i Treningu umiejętności społecznych jest przygotowanie uczestników do samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie….

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
MONIKA ZIMNA

Pracownia gospodarstwa domowego kształtuje u podopiecznych umiejętności kulinarne, ale także uczy zasad savoir-vivre oraz higieny i utrzymywania porządku.

STOLARSKO-TECHNICZNA

Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
MARCIN BUCZKOWSKI

W Pracowni Stolarsko-Technicznej nasi podopieczni mają możliwość poznawania narzędzi do obróbki drewna, zarówno tych tradycyjnych jak strug, pilniki, piły ręczne, szlifierki ręczne itp., jak i tych mechanicznych, elektrycznych, takich jak choćby piła włośnicowa, piła tarczowa stołowa, narzędzia do szlifowania drewna itp.

RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
MARZENA ZAHORSKA

„Każdy człowiek ma w sobie potencjał pozwalający na aktywne, twórcze życie”. Rozwijanie i kształtowanie tego potencjału to jedno z zadań Pracowni Rękodzieła Artystycznego…

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
Barbara Balicka

Celem Pracowni Aktywizacji Zawodowej jest przygotowanie podopiecznych Warsztatów „Przystań” do aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy….