Kadra

Poznaj naszą kadrę

Beata Sławęcka
Kierownik

Krzysztof Małek
Instruktor terapii zajęciowej
w pracowni
Komputerowo poligraficznej

Monika Zimna
Instruktor terapii zajęciowej
w pracowni
Gospodarstwa domowego

Marzena Zahorska
Instruktor terapii zajęciowej
w pracowni
Rękodzieła
artystycznego

Dagmara Granis
Instruktor terapii zajęciowej
w pracowni Edukacji i Treningu
umiejętności społecznych

Barbara Balicka
Instruktor zawodu
w pracowni
Aktywizacji zawodowej

Marcin Buczkowski
Instruktor terapii zajęciowej
w pracowni
Techniczno stolarskiej

Katarzyna Hanke
Psycholog

Małgorzata Nowak
Rehabilitantka

Zofia Kozakiewicz
Pielęgniarka

Szczepan Gruchała
Kierowca