Rękodzieła Artystycznego

Pracownia Rękodzieła Artystycznego


„Każdy człowiek ma w sobie potencjał pozwalający na aktywne, twórcze życie”. Rozwijanie i kształtowanie tego potencjału to jedno z zadań Pracowni Rękodzieła Artystycznego.

W pracowni prowadzone są różnorodne formy i rodzaje terapii zajęciowej. Możemy wymienić, m.in: terapię przez sztuki plastyczne będącą częścią arteterapii; estetoterapię – terapię przez doznania estetyczne i twórczość; ergoterapię – przygotowanie uczestników do wykonywania różnorodnych prac w tym pracy zawodowej; socjoterapię, w której uwzględniane są czynniki interpersonalne i społeczno – środowiskowe.

Uczestnicy poznają tradycyjne techniki wyrazu plastycznego, takie jak: malarstwo, rzeźbę, grafikę, a także nabywają umiejętności w zakresie zdobienia przedmiotów techniką decoupage, quillingu itp. W trakcie zajęć mogą opowiadać o swoich radościach i smutkach w sposób werbalny, jak też poprzez wykonywaną pracę. Na miarę swoich możliwości wykonują własne dzieła, a jednocześnie w procesie twórczym lub odtwórczym wyrażają swoje emocje.

Cele terapii zajęciowej w pracowni rękodzieła artystycznego związane są z doskonaleniem sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, poprawą koncentracji, wyzwalaniem kreatywności i ukrytych talentów. Przy wyborze tematu i techniki pracy uwzględniane są mocne i słabe strony uczestników, ich ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, wrodzone predyspozycje oraz zainteresowania.

Uczestnicy mobilizowani są do działań nieszablonowych, pozwalających rozwinąć wyobraźnię. W trakcie zajęć powstają przedmioty dekoracyjne takie jak: obrazy, grafiki, formy przestrzenne, a także przedmioty użytkowe, np. miski ceramiczne, biżuteria, stroiki i kartki okolicznościowe.

 

Zajęcia prowadzi: instruktor terapii zajęciowej


Zdjęcia Pracowni