Edukacji i Treningu umiejętności społecznych

Edukacji i Treningu umiejętności społecznych


Nadrzędnym celem  realizowanym w ramach pracowni Edukacji i  Treningu  umiejętności społecznych jest przygotowanie uczestników do samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Głównym zadaniem jest dostosowanie odpowiednich treningów do indywidualnych zdolności uczestników. Wśród ważnych zadań znajduje się nauka  samoobsługi w życiu codziennym (np.  ubieranie, mycie, itp.), wyrabianie nawyków dbania o higienę, nauka  poprawnych wypowiedzi, kształtowanie umiejętności z zakresu pełnienia ról społecznych, kształtowanie umiejętności i zakresu komunikowania interpersonalnego, empatii oraz tworzenie nawyków społecznych.

Pracownia umiejętności społecznych prowadzi różnorodne ćwiczenia, a także kształtuje u uczestników logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz spostrzegawczość.

 

Zajęcia prowadzi: instruktor terapii zajęciowej


Zdjęcia Pracowni