Aktywizują się zawodowo

Aktywizują się zawodowo

Pracownia aktywizacji zawodowej prowadzona jest przez pana Andrzeja Maciejewskiego. Celem pracowni jest zdobycie przez jej uczestników nowych umiejętności i kompetencji, które pozwolą w przyszłości na aktywność zawodową na otwartym rynku pracy. Punktem wyjścia do działań w pracowni jest rozpoznanie indywidualnych możliwości i preferencji każdego z uczestników. Osoby niepełnosprawne wykonują prace porządkowe związane z siedzibą Warsztatów…