Uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Przystań"

Uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Przystań"

Uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej nastąpiło 5 kwietnia. Był to piękny słoneczny dzień, w którym uczestnicy z niecierpliwością wyczekiwali gości z Powiatu Głogowskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni Starosta Powiatu Głogowskiego Pan Jarosław Dudkowiak, Wicestarosta Pan Wojciech Borecki Pełnomocnik do Spraw Osób z Niepełnosprawnością Pani Agnieszka Dyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Krystyna Piasecka Olejniczak, Ks. Kanonik Rafał Zendran – proboszcz Parafii Kolegiackiej.

Po przemówieniu S. Małgorzaty Malskiej – przełożonej Cichych Pracowników Krzyża, jako nie jedyny głos zabrał starosta Jarosław Dudkowiak podkreślając potrzebę powstania takiej placówki – „Zawsze o tym mówiliśmy, że jesteśmy skłonni do wsparcia i pomocy. Cieszymy się bardzo, że powstały takie warsztaty. Chylimy czoła przed determinacją w pomaganiu osobom niepełnosprawnym. To wielki wkład nie tylko finansowy. Wiem, że wiele osób wspierało tą inicjatywę przebudowy tych pomieszczeń. Pamiętamy w jakim były one stanie, a teraz to naprawdę przepiękny obiekt.”

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przystań” w Głogowie rozpoczęły swoją działalność od 1 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Cichych Pracowników Krzyża. Działalność ta skierowana jest dla 30 uczestników pogrupowanych na 5 osobowe grupy o różnym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. W sześciu profesjonalnych pracowniach podopieczni nabywają wiedzy z zakresu gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, stolarsko – technicznej, komputerowo – poligraficznej, uczestniczą także w zajęciach z aktywizacji zawodowej oraz edukacji i treningu umiejętności społecznych.

Wszyscy uczestnicy mają także zapewnioną grupową i indywidualną rehabilitację. Zajęcia prowadzone są przez specjalnie wykwalifikowanych terapeutów.