Cisi Pracownicy Krzyża biorą udział w projekcie grantowym „Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt ten dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i obejmuje okres
od 01.09.2020 – 30.11.2020r.

Miejsce realizacji projektu:

WTZ „PRZYSTAŃ” Cichych Pracowników Krzyża ul. bł. Luigiego Novarese 6 w Głogowie

HIPOTERAPIA – ul. bł. Luigiego Novarese 2 w Głogowie