II edycja Powiatowych Targów Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów

II edycja Powiatowych Targów Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów

15 października mieliśmy okazję uczestniczyć w II edycji Powiatowych Targów Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych i Seniorów. Organizatorem tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Głogowie. Inicjatywa ta ma na celu promowanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i starszych, zwiększenie świadomości na temat praw, potrzeb i możliwości tych osób oraz integrację lokalnej społeczności. Pięciodniowe wydarzenie obejmowało część koncertową i wystawową. W pierwszym dniu odbył się koncert Orkiestry Gamelan działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie. W trakcie tego dnia siedmiu osobom zostały wręczone  przez starostę głogowskiego Jarosława Dudkowiaka Złote Herby Powiatu Głogowskiego. W kolejnych dniach zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w dniach otwartych instytucji i stowarzyszeń, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, jak również skorzystali z konsultacji specjalistów. W trakcie tych wizyt każdy mógł  zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują te placówki, zapoznać się z ich ofertą, jak również wziąć udział we wspólnej pracy. W ostatni dzień Targów w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych  odbyło się uroczyste podsumowanie całego tygodnia, w trakcie którego odbyły się wystawy  instytucji i organizacji pozarządowych, bezpłatne badania oraz warsztaty.