Pierwszy rok naszej działalności

Pierwszy rok naszej działalności

10 kwietnia świętowaliśmy pierwszą rocznicę powstania naszych warsztatów. Na uroczyste przyjęcie przybyli uczestnicy warsztatów wraz z rodzinami, przedstawiciele władz samorządowych, siostry ze zgromadzenia Cichych Pracowników Krzyża, sponsorzy oraz kadra placówki. Już od roku, terapeuci pomagają 30 osobowej grupie uczestników, którzy biorą udział w aktywizacji na sześciu pracowniach. Podczas zajęć nie rzadko pokonują swoje słabości, zdobywają nową wiedzę, uczą się funkcjonowania w społeczeństwie i współpracy. Choć dla wielu z nas, proste codzienne czynności nie sprawiają większego trudu, to dla nich jest to często duże wyzwanie, z którym jednak po wielu próbach dobrze sobie radzą. Ta wytrwałość i zaangażowanie z ich strony w dążeniu do celu, tylko uwydatnia ich wyjątkowość oraz wewnętrzną siłę. I nad tym waśnie terapeuci pracują z nimi każdego dnia. W czasie zajęć znajdujemy również czas na integrację, podczas której uczestniczymy we wspólnych grach, zabawach, wycieczkach czy festynach. Wszystko to jest możliwe dzięki zgromadzeniu Cichych Pracowników Krzyża, bo to z ich inicjatywy powstał ten ośrodek, którego drzwi zostały otwarte 3 kwietnia 2018 roku dając tym samym szansę na rozwój wielu ludzi. Warto wspomnieć również o instytucjach i osobach prywatnych, którzy nas wspierają w przeróżny sposób, za co serdecznie dziękujemy.